bozena_macarol

Nekaj razmišljanj o morebitnem prenosu premoženja na naslednjo generacijo

Avtor: Božena Macarol, Macarol svetovanje
Namen tega bloga je poudariti, kako pomembno je, da se podjetniki in lastniki družb (odslej tudi prenosniki, podjetniki…) pred nameravanim prenosom na naslednike z njimi in z ostalimi družinskimi člani najprej skrbno posvetujejo o svoji nameri. V nadaljevanju posredujem nekaj izhodišč za razmišljanje, ki vam bodo pomagala do boljših odločitev glede prenosa premoženja na naslednike.

Davčnim svetovalcem stranke vse pogosteje postavljajo vprašanja o možnih načinih prenosa podjetja na njihove naslednike - najpogosteje na enega ali več otrok. Zanima jih predvsem, kako se pri prenosu izogniti nepotrebni obdavčitvi, manj pa, da je pred podpisom pogodbe o prenosu poslovnega premoženja potrebno rešiti kopico drugih vprašanj – nenazadnje tudi glede njihove nadaljnje vloge v podjetju po opravljenem prenosu na naslednike.

Davčni svetovalci pogosto vstopimo v svetovalni proces šele takrat, ko naše stranke pomembne odločitve v zvezi z naštetimi vprašanji že same sprejmejo, brez ustrezne strokovne pomoči.  Opažamo, da se lastniki poslovnega premoženja še vedno premalo zavedajo, da je prenos poslovnega premoženja skrbno načrtovan proces, ki praviloma traja več let. Najpomembneje je, da je prevzemnik, ki bo prevzel poslovodenje skrbno izbran, da je primerno strokovno usposobljen in je iz »pravega testa« za vodenje zaposlenih. Ni odveč poudariti, kako pomembno je, da se ostali družinski člani, ki niso udeleženi v lastništvu in dejavnosti  podjetja, strinjajo z nameravano delitvijo premoženja. Še pomembneje pa je, da je ta pravična tudi do vseh ostalih morebitnih dedičev. Po smrti prenosnikov se najpogosteje zaplete prav zaradi slednjega.

Praviloma  lahko začnemo razmišljati o prenosu določenega zasebnega ali poslovnega premoženja na otroke šele, ko dobro razmislimo o ciljih za osebno življenje. Vedeti moramo, kje se v zasebnem življenju vidimo, na primer čez pet ali deset let in  kaj potrebujemo, da bomo tam, kjer si takrat želimo biti.

Ko ozavestimo naše želje in potrebe, jih tudi finančno ovrednotimo. Nato ocenimo naše dohodke v naslednjih letih; še zlasti v teh časih dosledno upoštevamo »načelo previdnosti«. Na podlagi teh ocen bomo lažje ugotovili, ali nas del našega premoženja bolj bremeni (finančno in odgovornostno), kot pa nam koristi pri uresničevanju naših ciljev. Na podlagi  spoznanj o svojih potrebah in zmožnostih lahko začnemo razmišljati o morebitnem prenosu dela ali celotnega podjetja na naslednike. Če imamo primerne naslednike, ki bodo z njim skrbno ravnali, je prenos nanje nekaj lepšega, kar se nam v življenju lahko zgodi, vendar ni vedno tako. Za sprejem pomembnih odločitev v zvezi s prenosom, ki jih kasneje ne bomo obžalovali, bodo potrebni številni koraki.

Odločanje glede prenosa premoženja na naslednike je proces nabiranja informacij, tehtanja argumentov, premišljevanja, ocenjevanja in šele nato sprejema odločitve.

Ob predpostavki, da vemo, na koga, kdaj in kako bomo podjetje prenesli, bomo za pravilno izvedbo prenosa podjetja potrebovali še dobrega pravnika, našega računovodjo, davčnega svetovalca, če bo potrebna revizija stvarnega vložka, pa tudi pooblaščenega revizorja. 

Morda boste potrebovali tudi usposobljenega svetovalca za družinsko podjetništvo, ki vam bo pomagal do dobrih rešitev, če želite kot lastnik podjetja ali pretežnega poslovnega deleža v gospodarski družbi izstopiti iz aktivnega vodenja poslov in iz lastniške strukture ter prenesti posle (skupaj z lastništvom ali pa tudi ne) na  naslednike  v okviru družine. Davčni svetovalec bo finančno ovrednotil davčne posledice posameznih odločitev. Dober pravni strokovnjak, ki je vešč  prenosov družinskega premoženja na prevzemnike v okviru družine, bo skupaj z vami predvidel več možnih načinov prenosov, zlasti pa vse pravne posledice, ki bi jih imeli ne dovolj premišljeni neodplačni ali odplačni prenosi premoženja na družinske člane ali druge osebe. Na podlagi preudarnih odločitev bo lahko sestavil ustezne pravne akte. Povezovalec  vseh teh svetovalnih procesov in končni odločevalec boste sami, desna roka pri vseh aktivnostih pa bo tudi vaš računovodja, ki je primerno usposobljen za sodelovanje v procesu prenosa.

Če smatrate, da lahko brezplačno ali po simbolični ceni preneste premoženje na otroke ali druge družinske člane, se morate resno in iskreno vprašati, ali si to res želite, ali pa je to bolj vaša moralna obveza?  Potrebno se je tudi vprašati, kako bo morebitno darilo vplivalo na druge družinske člane, ki morda tudi pričakujejo, da bodo čez čas dedovali del vašega poslovnega premoženja?

Z  gotovostjo si upamo trditi, če boste sprejeli dobre odločitve v zvezi s prenosom vašega premoženja, bodo sadovi vašega dela in tudi velikodušnosti do prevzemnikov uspešno preživeli prenos na naslednjo generacijo, ki ji bo na ta način omogočen lažji nadaljnji razvoj podjetja. 

Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo