25.11
2019
Dogodek
Brezplačni svetovalni razgovori za prenos lastništva podjetja

Brezplačni svetovalni razgovori za prenos lastništva podjetja

Predavatelj: mag. Nina Scortegagna Kavčnik | Lokacija: OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana | Termin: 25.11.2019 ob 09:00 uri
Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti enourni brezplačni svetovalni razgovor. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja.
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni: 
§ prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
§ prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:
§ imajo sedež v Republiki Sloveniji,
§ se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
§ so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
§ imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
§ niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:
1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):
- Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta.
- Ocena vrednosti podjetja.
- Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo. 
- Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov  in priprava ter usklajevanje ponudb.
 
2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):
- Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
- Priprava kupoprodajne pogodbe.
- Notarske storitve.
- Uradna cenitev .
- Skrbni pregled.

3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR). 
- Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji.
- Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
- Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti enourni brezplačni svetovalni razgovor. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja.

Trenutni izvajalec brezplačnih razgovorov je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Center za družinsko podjetništvo. Na razgovor se naročite pri mag. Nini Scortegagna Kavčnik, 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si.
 
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo